پنجمین جلسه کمیسیون تدوین، استراتژی و برنامه ریزی شورای مرکزی با حضور رئیس سازمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان پنجمین جلسه کمیسیون تدوین، استراتژی و برنامه ریزی شورای مرکزی با حضور رئیس سازمان روز سه شنبه مورخ 1402/02/19 به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) برگزار گردید که طی این جلسه مطرح شد خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان، راهبردها و عناوین برنامه های عملیاتی و خط مشی سازمان با توجه به وظایف شورای مرکزی بازنگری و موضوع در شورای مرکزی مطرح تا پس از تصویب در اجلاسیه بیست و ششم هیات عمومی تیر ماه مدنظر قرار گیرد. همچنین مقرر شد استقرار سیستم مدیریت کیفیت ( ISO) در دستور کار شورای مرکزی قرار گیرد.

×