جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی به میزبانی سازمان استان تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ششمین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز چهارشنبه مورخ 1401/12/10 به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به صورت حضوری ومجازی برگزار گردید.

 
در این جلسه که با حضور اعضا و رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران تشکیل شد مقرر گردید تفاهم نامه بین سازمان و شرکت مخابرات تا قبل از سال ۱۴۰۲ منعقد گردد.
همچنین در خصوص یکسان سازی ترسیم نقشه های الکتریکی پس از بحث و بررسی مقرر شد نمونه نقشه در هر گروه کاربری ساختمانی (الف-ب-ج) ارائه شود و پس از نهایی کردن به کلیه استانها ابلاغ شود.
×