سومین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان سومین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 به صورت تلفیقی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه برنامه آموزشی ۱۴۰۲ پس از بحث و بررسی مورد تصویب اولیه قرار گرفت و مقرر گردید به صورت حضوری در جلسه هیئت عمومی یزد توسط روسای گروه های تخصصی تکمیل گردد. پس از آن پیشنهاد شد شیوه نامه صلاحیت مدرسین در جلسه آتی مورد بازنگری قرار گرفته و به وزارت راه و شهرسازی اعلام گردد.

×