دومین جلسه کمیسیون صدور خدمات مهندسی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون صدور خدمات مهندسی شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت مجازی برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا اعضا تعاریفی از خدمات مهندسی و صدور آن ارائه نمودند و همچنین به بررسی جایگاه کنونی این موضوع پرداختند. در ادامه اعضا در خصوص برنامه های آتی کمیسیون و اقدامات لازم در دوره جدید به بحث و تبادل نظر پرداختند.

×