سومین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان سومین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1401/11/03  با حضور اعضا به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) در محل جلسات شورای مرکزی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه سرکارخانم دکتر طاهره نصر رئیس گروه تخصصی معماری در خصوص پیگیری هایی که بابت ضرورت توجه به معماری ایرانی-اسلامی و تنوع پهنه بندی اقلیمی و فرهنگی در طرح نهضت ملی مسکن صورت گرفته توضیحاتی ارائه نمودند.
در ادامه جلسه تشکیل کارگروه هایی در خصوص مباحث "سیما و منظر شهری" – "انرژی در حوزه معماری" – "تعمیر و نگهداری" – "تهیه جزئیات اجرایی یکسان" – "قیمت گذاری خدمات معماری" – "شرح خدمات معماری" – "تجمیع ضوابط معماری در مباحث 22 گانه" در راستای توجه به زمان بندی صورت گرفته براساس قید فوریت و اهمیت مصوب گردید.
×