همایش گرامیداشت روز جهانی شهرسازی با محوریت "نظارت شهرسازی و جایگاه مهندسان شهرساز در مجامع تصمیم گیری"

به گزارش روابط عموی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان: همایش گرامیداشت روز جهانی شهرسازی با محوریت "نظارت شهرسازی و جایگاه مهندسان شهرساز در مجامع تصمیم گیری" به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در مورخ 1401/10/29 در شهر مقدس مشهد برگزار گردید.

 دریافت بیانیه پایانی همایش در قسمت بارگیری پیوست ها 

×