گفتگو با دکتر طاهره نصر رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

توسعه شرح خدمات و بهره گیری از فناوری های نوین در معماری

 • رییس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی نظام مهندسی گفت: در برنامه های مهم و فوری گروه معماری؛ تدوین ضوابط اجرایی نمودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در بخش معماری و پیگیری افزایش تعرفه های خدمات مهندسی در تمامی رشته ها مطابق با هزینه های ساخت مسکن به صورت واقعی را در نظر داریم.
 • دکتر طاهره نصر رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص اهداف و چشم اندازهای گروه معماری به موارد زیر اشاره کرد:
 • - توسعه شرح خدمات مهندسی معماری
 • - تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان در معماری
 • - انرژی و محیط زیست در معماری
 • - بهره گیری از فناوری های نوین در معماری
 • - هویت در معماری ایرانی- اسلامی با تاکید بر ارزش­های بومی و منطقه­ای

او افزود: بر اساس ماتریس تهیه شده که در راستای توجه به اهمیت و فوریت برنامه های مدنظر تهیه شده است، می توان برنامه های زیر را برای گروه تخصصی معماری در بازه زمانی یکساله در نظر گرفت:

برنامه های مهم و فوری در برنامه های کوتاه مدت:

- پیگیری افزایش تعرفه های خدمات مهندسی در تمامی رشته ها مطابق با هزینه های ساخت مسکن به صورت واقعی

- پیگیری قیمت گذاری بین رشته ای بر اساس شرح خدمات هر رشته

 • - تعیین کارگروه های زیر مجموعه گروه تخصصی و تدوین شرح وظایف
 • - هماهنگی با کمیسیون های شورای مرکزی نسبت به همسان سازی مطالب مرتبط با رشته مهندسی معماری
 • - تهیه چک لیست های مرتبط با صرفه جویی مصرف انرژی (الگوی صحیح مصرف انرژی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان)
 • - تدوین ضوابط اجرایی نمودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در بخش معماری و ارسال به استانها جهت ایجاد منابع جدید درآمد زایی اعضا معماری به غیر از طراحی، نظارت و اجرا و نیز ایجاد شرکت های بازرسی (قابل ذکر است دستورالعمل‌های لازم در دوره های قبل تدوین شده است اما برای اجرایی نمودن موضوع باید اقدام نمود).
 • - برنامه ریزی برای برگزاری پنل تخصصی نما، سیما و هویت شهری جهت نیل به اهداف رشته مهندسی معماری و ارائه ضوابط تدوین شده
 • - ایجاد درآمدهای پایدار طراحی، نظارت و اجرا در ضوابط نمای شهری نسبت به تهیه نقشه های فاز 2 اجرایی و تهیه نماهای اجرایی با جزییات

اقدامات مهم در برنامه های میان مدت:

 • - تدوین شرح خدمات معماری بر اساس گروه های ساختمانی الف – ب – ج – د
 • - تدوین شرح وظایف هر یک از کارگروه ها و جمع بندی هر یک از پیشنهادات به صورت ماهانه یا فصلی
 • - ارائه راهکارهای درآمدزایی پایدار برای رشته معماری
 • - تدوین جزییات اجرایی برای ایجاد منبع و مرجع مهندسی معماری در سطح کشور

نصر در پایان در خصوص اقدامات مهم در برنامه های بلند مدت گروه افزود:

 • - برنامه ریزی برای چاپ خلاصه مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان مختص رشته مهندسی معماری (بهره مندی منبع درسی اعضای جدید برای آزمون ورود به حرفه)
 • - آموزش و توسعه مهندسی BIM برای نگرش پیشرفت دانش حوزه مهندسی بر اساس الگوی بهره وری در آینده نزدیک در دستورکار گروه تخصصی معماری می باشد.