دویست و نود و پنجمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

دویست و نود و پنجمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز سه‌شنبه ۱۳ دی ماه در محل سالن جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در نطق پیش از دستور این جلسه درخواست اعطای سهمیه به مهندسان در نهضت ملی مسکن و طرح در کمیسیون رفاهی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان مطرح گردید. در ادامه ضرورت توجه به اصلاح تعرفه ۱۴۰۱  و مبانی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۲ بررسی شد. شرح خدمات مهندسی در رشته های هفتگانه از موضوعات مهم مورد بررسی در این جلسه بود که با توجه به مباحث حقوقی شرح خدمات، هر یک از اعضا با توجه به چالش هر استان به ارائه پیشنهاد خود و بحث و تبادل نظر پرداختند. تعیین امضاهای مجاز برای طرح دعاوی و صلح در موارد مهم با اطلاع شورا از مصوبات این جلسه بود. اصلاح نظام نامه نحوه اداره جلسات هیئت مدیره از دیگر موارد مورد بررسی بر اساس دستورکار دویست و نود و پنجمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی بود که بعد از بررسی بند به بند آن، متن نهایی آن جهت ابلاغ به استانها تصویب شد. در پایان کمیته اجرایی برگزاری اجلاس فوق العاده هیات عمومی گزارشی از آخرین اقدامات خود ارائه کرد.

×