دویست و نود و سومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

صبح روز سه شنبه 15 آذر ماه با حضور کلیه اعضای شورای مرکزی، دویست و نود و سومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در محل سالن جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گزارش نظام نامه ارجاع، طرح موضوع هزینه های مجامع فوق العاده برگزار شده در اردیبهشت و فروردین، بحث و بررسی درخصوص وضعیت کاری کارکنان، بررسی نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق الجلسات، گزارش برگزاری اجلاس فوق العاده هیات عمومی، شناسنامه فنی و ملکی و بررسی منابع درآمدی استانها دستور کار این جلسه بود.
در ابتدا پیش از بررسی دستور جلسه، اعضا به بازنگری و لزوم طرح مجدد ساختار شکست بین رشته ای در بسیاری از استان ها، اصلاحیه قانون نظام مهندسی ساختمان، شناسنامه فنی و ملکی و مصادیق تعارض منافع اشاره و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
در ادامه حمزه شکیب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بررسی و درحال انجام است، همچنین طی جلسات متعدد با دیوان عدالت اداری درخصوص شناسنامه فنی و ملکی پیشنهاد می شود به موازات طرحی توجیهی برای ساز و کار خدمات فنی تعریف کنیم.
شکیب افزود: طی هفته آینده اعضا پیشنهادات خود را در بحث ساختار شکست ارائه و پس از طرح در کمیته شرح خدمات به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنیم تا جایگزین ساختار شکست سال 1379 شود.
رییس سازمان نظام مهندسی بر اساس دستور جلسه جاری گفت: تا دو هفته آینده اطلاعات و نظرات استان ها درخصوص نظام نامه ارجاع کار اخذ و پس از طی فرآیند لازم ابلاغ گردد.
در ابتدای نوبت دوم جلسه وضعیت کاری کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و سایر بندهای دستور جلسه مذکور بررسی شد. 
در ادامه روسای جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها ضمن معرفی خود به بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل و مشکلات جاری در هر استان پرداختند و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
×