تعیین نقشه بردار در یک پروژه ساختمانی ضروری است

مهمترین دغدغه مهندسان نقشه بردار عدم نظارت بر قیمت گذاری است

مهندس ابراهیمیان عضو شورای مرکزی و هیات مدیره نظام مهندسی مازندران گفت: نقشه برداری جزو تنها رشته ای است که از اول ساخت یک ملک برای گرفتن پروانه تا پایان مرحله ساخت یک ساختمان نقشه بردار حضور دارد. در واقع بیشتر کار یک ملک از جمله پلاک ثبتی، عقب نشینی و تفکیک از مهمترین وظایف یک نقشه بردار است که باید جدی گرفته شود. لذا بیشتر دعواهای ساختمانی عدم وجود نقشه بردار در هنگام ساخت پروژه ها می باشد.

 
مهندس ابراهیمیان عضو شورای مرکزی و هیات مدیره نظام مهندسی سازمان مازندران در گفتگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی در خصوص اهمیت  نقشه برداری در نظام مهندسی گفت: قطعا بدون انجام فرایند نقشه برداری امکان پیشرفت پروژه ها بدون نقص وجود ندارد لذا تعیین نقشه بردار در یک پروژه ساختمانی نقش بی بدیل و ضروری می باشد. مهندس ابراهیمیان در خصوص صلاحیت های نقشه برداری در تمامی استان ها اجرا شده یا خیر نیز گفت: در بعضی از استان ها از جمله مازندران به طور کامل اجرا شده و در همین راستا کمیته ای تشکیل شده تا با بررسی و جمع بندی لازم به طور کامل در تمامی استان ها اجرا خواهد شد ضمن اینکه یکی اولویت های اصلی شورای مرکزی نیز می باشد .
مهندس ابراهیمیان در ادامه گفتگو در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اینکه توصیه شما به مهندسان نقشه بردار چیست خاطرنشان کرد: مهندسان نقشه بردار بیش از هر چیزی باید به وظایف خود آشنا باشند و در تمامی دوره های آموزشی حضور داشته باشند. نظارت میدانی را به معنای واقعی داشته باشند و از نقشه برداری نوین استفاده کنند. 
مهندس ابراهیمیان در پایان در خصوص مهمترین دغدغه مهندسان نقشه برداری گفت: مهمترین دغدغه های مهندسان نقشه برداری عدم نظارت بر قیمت گذاری و پایین بودن تعرفه قیمت گذاری در پروژه های نقشه برداری از سوی سازمان مرکزی است ضمن اینکه مشخص نبودن وظایف نقشه بردار با حوزه معماری از جمله نامشخص بودن مسئولیت پارکینک از مهمترین دغدغه های نقشه برداران می باشد.