مهندسان نقشه بردار باید از علم روز غافل نشوند

نقشه برداری در دنیای امروز یک علم و هنر است

دکتر یزدانی عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در خصوص اهمیت نقشه برداری در نظام مهندسی گفت: نقشه برداری هم علم است و هم هنر و مهندس نقشه بردار به عنوان بازوی هر پروژه مهندسی و به خصوص عمرانی است.
یک مهندس نقشه بردار باید تمام مسایل را در نظر بگیرد تا در انتهای کار و تحویل پروژه ضرر نکند.
وی در ادامه گفت: نقشه برداری قدمت بسیار طولانی دارد مثل دوره یونان باستان، ایران باستان، و چین باستان و به نقل از مورخین، علم نقشه برداری قبل از علم نوشتن بوجود آمده است.
دکتر یزدانی در گفتگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی گفت: نقشه برداری یا علوم مرتبط با آن در واقع علم و روش های تعیین موقعیت نقاط روی زمین، فاصله و زوایای بین آنها می باشد.
به عبارت دیگر نقشه برداری روند تحلیل و ثبت اطلاعات کره زمین، حتی کمک به ترسیم نقشه برای کاربردهای متفاوت می باشد.
 
وی بیان کرد : از جمله کاربردهای نقشه برداری  می توان به زمینه های نظامی، دریایی، تعیین مرزها و تا مقیاس های کوچک تر نقشه های شهری، روستایی، ثبت املاک اشاره کرد.
 
دکتر یزدانی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ما که مبحث نقشه برداری در حال تدوین بود به کجا انجامید افزود: ۲۲ مبحث در مورد ثبت ملی داریم که نقشه برداری یکی از این مباحث است. کلیات تدوین شده ولی هنوز به مرحله اجرایی نرسیده که امیدواریم با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع هرچه زودتر به سرانجام برسد.
دکتر یزدانی در ادامه گفتگو در پاسخ به این سوال که صلاحیت های نقشه برداری در تمامی استانها اجرایی شده است افزود: اکثر استانهای کشور از صلاحیت های نقشه برداری استفاده می کنند. در زمینه نظارت یکی، دو استان از جمله در تهران هنوز اجرایی نشده که آن هم قرار است اجرایی شود.
 
دکتر یزدانی در ادامه گفتگو در پا سخ به سوال خبر نگار ما در خصوص این که چه توصیه ای به مهندسان نقشه بردار که به تازگی پروانه صلاحیت گرفته اند گفت: اولین توصیه من به مهندسان نقشه بردار این است که از علم روز به هیچ عنوان غافل نشوند ،چرا که تکنولوژی هر روز در حال  پیشرفت است و باید خودشان را به روز کنند و به دنبال مباحث جدید در این حوزه باشند. همچنین با توجه به حساسیت موضوع  حتما اطلاعات حقوقی خود را در زمینه ثبت و املاک بالا ببرند تا بتوانند ارایه خدمات بهتری به مردم داشته باشند.
 

وی در پایان در خصوص مهمترین دغدغه مهندسان نقشه بردار نیز بیان کرد: تعرفه نقشه برداری نسبت به فعالیت های دیگر بسیار  ناچیز است. لذا اولین و مهمترین دغدغه مهندسان نقشه بردار پایین بودن تعرفه است که جا دارد در این خصوص تلاش هایی صورت بگیرد تا مهندسان دغدغه ای نداشته باشند.  با بکار گیری دانش و تخصص مهندسان نقشه بردار می توان در بهتر ساختن، که هدف اصلی نظام مهندسی است دست یافت.