ثبت نام و برگزاری وبینار تخصصی طراحی، مدلسازی و اجرای سقف های تیرچه بلوک 29 تیرماه 1401