اولین جلسه گروه تخصصی نقشه‏ برداری در سال 1401 با حضور مهندس مومنی‏ مقدم مدیر اجرایی سازمان

اولین جلسه گروه تخصصی نقشه‏ برداری با حضور مهندس مومنی‏ مقدم مدیر اجرایی سازمان در محل سالن جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی برگزار و نسبت به موضوعات تفاهم‏ نامه عرصه و نهایی کردن با اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور تأکید شد.

مهندس مومنی‏ مقدم با توجه به آماده شدن پیش نویس تفاهم نامه عرصه نسبت به راه اندازی کمیته راهبری مشترک تفکیک جهت تصمیم گیری مسائل و مشکلات تفکیک آپارتمان در سطح کشور و استان ها تأکید و مقرر شد نسبت به موضوعات مطروحه جلسه ‏ای با ریاست کاداستر اداره ثبت اسناد و املاک کشور برگزار و تصمیم‏ گیری‏ های لازم انجام گیرد.
نظر به تصویب تدوین کتابچه آموزشی طراحی و نظارت نقشه‏ برداری مقرر شد جهت چاپ و ارسال آن به استان ها اقدامات لازم از طرف شورای مرکزی انجام گردد.
پیگیری موضوعات صلاحیت اجرای نقشه‏ برداری و مبحث نقشه‏ برداری توسط شورای مرکزی از وزارت راه و شهرسازی انجام و در صورت لازم جلسات مشترک جهت تحقق لازم این موضوع برگزار شود.
×