اولین جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی در سال 1401

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی در سال 1401 با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با حضور اکثریت اعضا به صورت حضوری و مجازی تشکیل شد.
اهم صحبت‌ها در این جلسه شامل موارد زیر می‌باشد:
1) برگزاری دوره‌های جدید آموزش طراحی دسترسی‌های اختصاصی.
2) برگزاری انتخابات گروه‌های تخصصی در استانها و نحوه تشویق به حضور پررنگ اعضای رشته ترافیک در انتخابات مذکور در کلیه استانها.
3) بررسی راهکارهای اجرايی جهت شروع به اجرای تفاهم‌نامه فی ما بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان نظام مهندسی ساختمان.