تعرفه خدمات مهندسی

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با موافقت مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، « مصوبه پیشنهادی شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی » که موضوع آن اصلاحیه جدول تفکیک درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخش های طراحی و نظارت است، جایگزین جدول ساختار شکست حق الزحمه بین رشته ای سال 1379 شد. در همین راستا، هادی عباسی اصل، معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، مصوبه جدید را به حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ کرد.

 

ساختار شکست

منتشرشده در اخبار سازمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به بند «ف» ماده 114 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام نامه ارجاع کار نظارت که در جلسه شماره 293 شورای مرکزی مورخ 15 آذر 1401، به تصویب رسیده است به صورت آزمایشی تا پایان سال جاری جهت اقدام به رئیس سازمان نظام مهندسی استان ها ابلاغ شد.  جزئیات این ابلاغیه را اینجا بخوانید.

 

nezam

منتشرشده در اخبار سازمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به جرات می توان گفت یکی از ابرچالش های این روزهای اقتصاد کشور، بخش مسکن یا به عبارتی دقیق تر، ساختمان است. مولفه های زیادی بر بازار مسکن اثرگذار است که دامنه آن از بخش کلان اقتصاد تا مصالح مورد استفاده و حتی شیوه ساخت و ... را در بر می گیرد. اگر بخواهیم از واکاوی جزئیات موثر بر بازار مسکن عبور کنیم، مهم ترین عنصر بر بازار مسکن را باید مقوله تورم دانست. موضوعی که پررنگ ترین نقش در شرایط کنونی اقتصاد کشور را ایفا می کند. در حقیقت تورم، برای رفتارهای اقتصادی، خط مشی تعیین می کند که حوزه مسکن نیز این روند، مستثنی نیست.

به گفته کارشناسان اقتصادی، در مدل های اقتصادی که شبیه این روزهای اقتصاد ایران است، هرگونه تغییر قیمتی، به سرعت بر افزایش تقاضا و در پی آن رشد نقدینگی اثر می گذارد. بنابراین تصمیم گیری درباره هرگونه تغییر نرخ در هر بخش از اقتصاد، نیازمند بررسی موشکافانه تاثیرات اولویه و ثانویه است.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هر ساله، با بررسی دقیق و موشکافانه بخش های مختلف اقتصاد کشور و البته رصد حوزه مسکن، اقدام به تعیین تعرفه خدمات مهندسی می کند.

برای تعیین تعرفه خدمات مهندسی، چهار گروه ساختمانی الف، ب، ج و د تعریف می شود که گروه الف شامل طبقات یک و 2 ، گروه ب شامل طبقات سه، چهار و پنج، گروه ج شامل طبقات 6، هفت، هشت، 9 و 10 و در نهایت گروه د شامل طبقات 11 تا 16 و بالاتر است.

از سویی دیگر حق الزحمه خدمات مهندسی شامل دو بخش است؛ نظارت و طراحی که این دو بخش بر اساس جدول شماره 11 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، درصد مشخصی را به خود اختصاص می دهند. بررسی ها نشان می دهد، در هر کدام از بخش های طراحی و نظارت ، به طور میانگین شاهد افزایش حدود 60 درصدی حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1402 در مقایسه با سال گذشته بوده ایم. بی شک چنین رشد مطلوب حق الزحمه خدمات مهندسی می تواند موجب رونق اشتغالزایی در بخش ساختمان و به طور عام، حوزه مسکن در کشور شود.

 

تعرفه_های_جدید_خدمات_مهندسی_به_طور_میانگین_حدود_60درصد_افزایش_یافته_است_001_1.jpg

منتشرشده در اخبار سازمان